Trái tắc Đài Loan

Liên hệ

Xuất xứ: Đài Loan

Trái tắc Đài Loan

Trái tắc Đài Loan có cùi dày, ăn thơm và ngọt the vị vỏ quất.

Trái tắc không bị chua, vỏ không đắng như những giống trái tắc thông thường.

Trái tắc có thể dùng để ăn trực tiếp hoặc chế biến thành một loại nước ngậm ho.

Description

Xuất xứ: Đài Loan

Trái tắc Đài Loan

Trái tắc Đài Loan có cùi dày, ăn thơm và ngọt the vị vỏ quất.

Trái tắc không bị chua, vỏ không đắng như những giống trái tắc thông thường.

Trái tắc có thể dùng để ăn trực tiếp hoặc chế biến thành một loại nước ngậm ho.